Новини проекту
Онлайн-тренінг «Використання платформи Е-SCHOOLS в освітньому процесі»
Вітаємо з Днем української писемності та мови!
ЛИСТОПАД ЦІН!
Вітання з святами Покрови Пресвятої Богородиці, Днем захисника України та Днем українського козацтва!
Місяць кібербезпеки в Україні
Вітання з Днем працівників освіти!
Закладам освіти – додатковий простір для зберігання інформації!
Вітаємо з Днем знань!
Вимоги МОЗ щодо протиепідемічних заходів для закладів освіти
ЗНИЖКИ на Розширений пакет
Рекомендації МОН щодо організації роботи у 2020/2021 навчальному році
Оновленная порталу
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СМАРТТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»
Національний конкурс серед вчителів-інноваторів
Проведення ЗНО в умовах карантину
Вітаємо переможців турніру «Герої матемагіі»
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР серед учасників гри «Герої Матемагіі».
Довідка про сайт. Останні події... НЕ ЗНИКЛИ
Вітаємо педагогічних працівників з отриманням сертифікатів!
Відеоуроки з користування порталом (Частина третя)
Дистанційне навчання з «E-schools» та «МійКлас»
Пакет «Слухач» для навчання на карантині
Відеоуроки з користування порталом (Частина друга)
Відеоуроки з користування порталом (Частина перша)
Усунення проблем, пов'язаних з оновленням порталу
Запрошуємо підвищити кваліфікацію!
Голосування
Як Вам новий сайт?
Всього 8 чоловік

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ!


Повні можливості електронного щоденника ви можете отримати у Розширеному пакеті послуг

Докладніше - https://e-schools.info/parents-service.


Вартість передплати Розширеного пакету послуг електронного щоденника до кінця 2020-2021 навчального року знижено до 300 грн.

Вартість передплати до кінця 1-го семестру (до 31.12.2020) – 160 грн.

Докладніше - https://e-schools.info/news/234


Правила внутрішнього трудового розпорядку школи

Дата: 3 лютого о 20:07

ПРАВИЛА

ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО  РОЗПОРЯДКУ

КУДІЇВЕЦЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І - ІІ СТУПЕНІВ 

І. Загальні положення

1.1.   Правила внутрішнього  трудового  розпорядку Кудіївецької  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів розроблено  відповідно до чинного законодавства  України з метою забезпечення  чіткої організації праці, належних безпечних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності, раціонального використання робочого часу, зміцнення трудової  дисципліни.

1.2.   Відповідно до Конституції України громадяни  України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб. В Кудіївецькій ЗОШ І – ІІ ступенів трудова  дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу.

1.3.   Ці правила поширюються на всіх працівників Кудіївецької  ЗОШ І-ІІ ступенів

1.4.   Метою Правил є визначення обов′язків педагогічних та інших працівників Кудіївецької  ЗОШ І-ІІ ступенів, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній порядок в навчальному закладі.

1.5.   Питання, пов′язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, погоджені з профспілковим комітетом.

ІІ. Порядок прийняття і звільнення працівників

 1. 1. Громадяни України вільно обирають види діяльності, які не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.
 2. 2. Працівники Кудіївецької ЗОШ І-ІІ ступенів приймаються на роботу за трудовими договорами відповідно до чинного законодавства.
 3. 3. Працівник, який влаштовується на роботу до Кудіївецької   ЗОШ І-ІІ ступенів  зобов’язаний надати:

 -особисту заяву на ім’я директора школи;

 - трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;

 - копію та оригінал паспорту та ідентифікаційного коду;

 - копію та оригінал диплома або іншого документа про освіту 

   чи професійну підготовку;

 - військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України,

 Служби безпеки України,     Прикордонних військ України,

Цивільної оборони України, Управління охорони посадових

осіб України, інших військових формувань, створених

відповідно до законодавства України, та військовослужбовці,

звільнені зі   Збройних Сил колишнього Союзу і Збройних

 При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

2.4. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України про освіту

2.5. Працівники Кудіївецької  ЗОШ І-ІІ ступенів  можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

2.6. Прийняття на роботу оформлюється наказом роботодавця ( для педагогічних працівників – начальника  відділу  освіти, для інших працівників – директора школи), з яким працівник ознайомлюється під особистий підпис.

2.7. На осіб, які працювали понад п’ять днів, оформлюються трудові книжки. На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу  за сумісництвом проводиться за бажанням працівника власником або уповноваженим органом за місцем основної роботи.

Ведення трудової книжки необхідно здійснювати згідно з інструкцією Про порядок ведення трудових книжок наказом Мінпраці , Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.

2.8. Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в Кудіївецькій ЗОШ І-ІІ ступенів

Відповідальність за організацією ведення обліку, зберігання і видачу трудових  книжок покладається на директора школи

2.9. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, директор школи зобов’язаний:

а) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місті, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу  в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

б) ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;

в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

г) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

2.10. Припинення та розривання трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством України. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року. Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

2.11. Припинення трудового договору оформляється наказом  начальника  відділу освіти та директора школи.

2.12. Директор школи зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиленням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення  вважається останній день роботи.

ІІІ. Основні правила та обов’язки працівників.

3.1.   Працівники мають  право на:

 • захист професійної честі, гідності
 • вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної  ініціативи;
 • індивідуальну педагогічну діяльність;
 • участь у громадському самоврядування;
 • користування подовженою оплачуваною відпусткою;
 • пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту  програм,  форм  навчання, організацій та установ, які здійснюються підвищення кваліфікації і перепідготовку.

3.2.   Працівники зобов’язані:

 • працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги статуту закладу освіти і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці
 • виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
 • берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати в учнів  бережливе ставлення до майна навчально-виховного закладу;
 • установлені строки проходити медичний огляд у відповідності з чинним законодавством.

3.3.   Педагогічні працівники зобов’язані:

 • забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями, сприяти розвиткові здібностей дітей, учнів, студентів;
 • настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, інших доброчинностей;
 • виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;
 • готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня;
 • захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, інших  шкідливих   звичок;
 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю  спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положенням, затвердженими в установленому порядку , кваліфікаціями довідниками робіт професій робітників, положеннями і правилами внутрішнього розпорядку Кудіївецької  ЗОШ І-ІІ ступенів та умовами контакту, де ці обов’язки конкретизуються. З посадовими обов’язками працівник ознайомлюється під розпис.

IV. Основні обов’язки  директора  школи

4.1.   Директор школи зобов’язаний:

 • забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників закладу освіти відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;
 • визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;
 • удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику  кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи  школи;
 • організовувати підготовку  і проведення атестації педагогічних працівників ,а також проходження курсів підвищення кваліфікації;
 • доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (про  надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році;
 • видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам закладу освіти відповідно до графіка відпусток;
 • забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;
 • дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни
 • організувати харчування дітей  шкільного  віку  і  працівників   школи;
 • своєчасно подавати  органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан навчально-виховного закладу;
 • забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників  школи.

V. Робочий час і його використання.

5.1. Тривалість робочого тижня встановлюється :

- Для педагогічних працівників згідно тарифікації;

- інших працівників – 40 годин на тиждень.

         5.2.  Режим роботи  Кудіївецької  ЗОШ І – ІІ ступенів:

1 урок - 9.15 - 10.00

2 урок - 10.10 – 10.55

3 урок - 11.10 – 11.55

4 урок – 12.10 – 12.55

5 урок – 13.05 - 13.50

6 урок – 14.00 -14.45

7 урок – 14.55 – 15.40

5.3.   Для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, час початку і закінчення роботи, час обідньої перерви визначається цими Правилами внутрішнього розпорядку або графіком змінності, які затверджує директор Кудіївецької ЗОШ І-ІІ ступенів за погодженням з профспілковим комітетом закладу з додержанням тривалості робочого тижня, а саме:

Працівники школи

Час роботи

Директор школи

8.00-17.00

Керівники гуртків

Згідно з графіком роботи

Педагог-організатор

13.00-15.00

Комірник

08.00-17.00

Прибиральниці

08.00-17.00

Сторож

19.00-24.00

00.00-6.00

Час роботи вчителів визначаються розкладом уроків відповідно до тарифікації.

В межах робочого дня педагогічні працівники  школи  повинні вести всі види  навчально-методичної та науково-дослідницької роботи відповідно до посади, навчального плану і плану науково-дослідницької роботи.

За погодженням з профспілковим комітетом деяким окремим групам працівників може встановлюватись інший час початку і закінчення роботи.

5.4.     При відсутності педагога або іншого працівника  школи директор  зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.

5.5.       Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом  директора  школи  з  дозволу  профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін, наданням іншого дня відпочинку.

5.6.       Під час канікул, що не збігаються з черговою  відпусткою, директор  школи  залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

5.7.       Робота органів самоврядування  школи регламентується Положенням про відповідні заклади освіти, затвердженими Кабінетом Міністрів  України  та Статутом.

5.8.       Директор школи залучає педагогічних працівників до чергування по школі. Графік чергування і його тривалість затверджує директор школи за погодженням з профспілковим комітетом.

5.9.       Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік до 5 січня.

Надання відпустки директору школи оформляється наказом відділу освіти, іншим працівникам закладу – наказом  директора школи. Поділ відпустки на частини, перенесення відпустки на інший строк за проханням працівника допускається за умови, які передбачені чинним законодавством.

5.10.      Педагогічним працівникам забороняється:

 • змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;
 • продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;
 • передоручати виконання трудових обов′язків.

5.11.          Забороняється в робочий час:

 • відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з навчальним процесом.

VI. Заохочення за успіхи в роботі

6.1.            За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці і за інші досягнення в роботі можуть застосуватись заохочення :згідно Положення про преміювання за рахунок економії заробітної  плати, Положення про надання винагороди за  сумлінну працю та зразкове виконання службових обов′язків.

6.2.            За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.

6.3.            Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах своїх повноважень . Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.

Заохочення оголошується  наказом директора школи, доводяться  до відома   всього колективу  і заносяться до трудової книжки працівника.

VII. Стягнення за порушення трудової дисципліни

7.1.За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення: ДОГАНА, ЗВІЛЬНЕННЯ.

Звільнення як дисциплінарне  стягнення може бути застосоване відповідно до п.п. 3, 4, 7, 8 ст.40, ст.41 Кодексу законів про працю України.

7.2.Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняти на роботу (обрання, затвердження, призначення на посаду) даного працівника.

7.3.До застосування дисциплінарного стягнення директор школи має право зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт. Дисциплінарні стягнення застосовуються  директором або уповноваженим ним органом безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вивчення проступку.

7.4.            За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

7.5.            Дисциплінарне стягнення оголошується директором школи в наказі   і повідомляється працівникові під розписку.

7.6.            Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до  того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до  закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються. Директор школи має право замість накладання  дисциплінарного стягнення передати  питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.